Polska, Kraków

FacebookTwitterLinkedInEvernoteEmailWhatsApp
Main Square, Cracow | Polska, Kraków, Rynek Główny

Szkoła została założona w 1992 roku jako jedna z pierwszych prywatnych szkół językowych w Krakowie. Znajduje się w historycznym centrum Krakowa, u stóp Zamku Królewskiego na Wawelu. Zajęcia w małych grupach, w nowocześnie wyposażonych salach (m.in. tablice interaktywne), profesjonalni lektorzy i serdeczne, indywidualne podejście do słuchacza – to wszystko sprawia, że „Mały Rynek” jest idealnym miejscem do nauki języka i „zanurzenia się” w kulturze polskiej!
The school was founded in 1992 as one of the first private language schools in Cracow. It is situated in the historical centre of Cracow, at the foot of the Wawel Royal Castle. Small groups, modern equipment (i.e. interactive whiteboards), professional teachers and friendly, personalised customer service makes „Maly Rynek” an ideal place to learn Polish language and culture!

Rodzaje kursów:

 • „part-time” (semestralny): 60 lekcji (=1 semestr*), 2 x 2 lekcje w tygodniu,
 • intensywny wakacyjny: 20 lekcji w tygodniu, 4 lekcje dziennie, od poniedziałku do piątku,
 • łączony wakacyjny: kurs intensywny wakacyjny (20 lekcji w tygodniu) + lekcje indywidualne
 • lekcje indywidualne: rodzaj i harmonogram zajęć ustalane indywidualnie,
 • grupy zorganizowane („zamknięte”): rodzaj i harmonogram zajęć ustalane zgodnie z wymaganiami słuchaczy.

*1 lekcja = 45 min.

Courses:

 • part-time (semestre): 60 lessons* (=1 semestre); 2 x 2 lessons a week,
 • intensive (summer): 20 lessons a week, 4 lessons daily, from Monday to Friday,
 • combined (summer): intensive summer course (20 lessons a week) + 1-to-1 classes,
 • 1-to-1 classes: course type and schedule established individually,
 • private groups: course type and schedule established according to the needs of the students.

*1 lesson = 45 minutes

JAK WYGLĄDA NAUKA?

 • poziomy zaawansowania zgodne z ESOKJ – od A1 do C2,
 • małe grupy: 4-8 osób,
 • nauka w oparciu o metodę komunikatywną,
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny (m.in. tablice interaktywne),
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych lektorów, wyspecjalizowanych w nauczaniu języka polskiego jako obcego,
 • systematyczne powtórki i ocena postępów.

COURSE DESCRIPTION:

 • levels of language proficiency according to CEFR (A1 – C2),
 • small groups: 4-8 students,
 • communicative teaching method,
 • modern teaching materials and classroom equipment (i.e. interactive whiteboards),
 • classes led by professional and experienced teachers, native-speakers of Polish, qualified to teach Polish as a foreign language,
 • systematic revisions and progress checks.
Kursy grupowe: skontaktuj się z nami>>>
Lekcje indywidualne: 20 EUR za 1 lekcję (min. 2 lekcje dziennie)
Transfer z lotniska: 35 EUR
Opłata rejestracyjna: 30 EUR
Group tuition: contact us>>>
1-to-1 classes: 20 EUR per lesson (min. 2 lessons daily)
Airport transfer: 35 EUR
Administration fee: 30 EUR

Mapa i galeria zdjęć

 • Sala lekcyjna
 • Sala lekcyjna
 • Sala lekcyjna
 • Sala do nauki własnej
 • Biblioteka i czytelnia
 • Wawel, zamek królewski